Electroetching with UV-polymerfilm

 7. Rensning og konservering

1. Konserves straks med en vandfortrængende olie som WD40
2. "Hard resist" opløses af i spritbad i 5 min
3. Polyfilmen opløses i soda eller natronlud (feks, 5%) i 5-10 min
4. Konserves straks igen  med en vandfortrængende olie som WD40

Your cart

Your Cart
Empty Cart

Compare (2) 130130

No Products to Compare